Informàtica llocs d'interès

Ofimàtica
 1. Word aula fàcil (http://www.aulafacil.com/Word/temario.htm)
 2. Word aula clic (http://www.aulaclic.es/word2003/index.htm)
 3. Excel aula fàcil (http://www.aulafacil.com/Excel/temario.htm)
 4. Excel aula Clic (http://www.aulaclic.es/excel2003/)
 5. Acces aula fàcil (http://www.aulafacil.com/Access/CursoAccess/CursoAccess.htm)
 6. Acces aula clic (http://www.aulaclic.es/access2003/)
 7. power point aula fàcil (http://www.aulafacil.com/PowerPoint/temario.htm)
 8. Power point aula clic (http://www.aulaclic.es/power/f_power.htm)
 9. google Docs visita guiada (http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html)
 10. Zoho online Fulls de càlcul (https://sheet.zoho.com/login.do?serviceurl=%2Fhome.do)

Eines Informàtiques
 1. Audacity Gravador de sons i editor open source (http://audacity.sourceforge.net/)
 2. tutorial Audacity (http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm)
 3. Editor d'imatge Picassa (http://picasa.google.es/)
 4. Compartir imatges Flickr (http://www.flickr.com/)
 5. Fes més curta una URL amb tinyurl (http://tinyurl.com/create.php)
 6. Gravadora de veu online Podcasting chirbit (http://www.chirbit.com/)
 7. Slide share per compartir on line (http://www.slideshare.net
 8. Creació de pàgines web online Plisweb (http://www.plisweb.com/ca_ES/home.php)  
 9. Repositori del MEC Materials de formació (http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/materiales
 10. Gravadora de podcats https://soundcloud.com 
 11. Screen cast o capturadors de video de pantalla  Screencast o-matic https://screencast-o-matic.com/

Curiositats
 1.  Tu foto en la portada de tu revista favorita (http://www.emezeta.com/foto-revista/)
 2. La teva foto editada amb efectes especials http://www.photofunia.com/,
 3.