dijous, 1 de març de 2012

Proves accés CFGS i CFGM

Convocatòria proves Cicles Formartius
 La inscripció a les proves d’accés, tant a grau mitjà com a grau superior, és des del 15 fins al 26 de març de 2012
 Calendari
Prova d’accés al grau mitjà.
  • La prova comença a les 16 hores del 2 de maig de 2012.
  • El temps de realització és de 4 hores, que es distribueixen en 2 blocs temporals de 2 hores cadascun, amb un descans de 30 minuts:
Primer bloc: part comunicativa i social.
Segon bloc: part cientificotecnològica i part matemàtica.
A l’inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.
Prova d’accés al grau superior
  •  Part comuna: comença a les 16 hores del dia 9 de maig de 2012. El temps de realització d’aquesta part és de 4 hores i es desenvolupa en 2 blocs temporals, de 2 hores de durada cadascun, amb un descans de 30 minuts: a) el primer bloc correspon a llengua catalana i llengua castellana, i b) el segon bloc a la resta de matèries. A l’inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar al final del bloc corresponent.
  •  Part específica: comença a les 16 hores del dia 10 de maig de 2012. El temps per realitzar la part específica és de 3 hores i es desenvolupa en un únic bloc temporal.
Més informació DOGC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si no poses el teu nom s'esborrarà